Karty modułów kształcenia

Specjalność – Systemy Pomiarowe i Zarządzanie Jakością, studia niestacjonarne II stopnia (cykle 2019-2021 i 2020-2022):

 1. SP_1_Język_angielski_MiBM_II_st_sem_I_NST
 2. SP_1_Język_angielski_MiBM_II_st_sem_II_NST
 3. SP_1_Język_niemiecki_MiBM_II_st_sem_I_NST
 4. SP_1_Język_niemiecki_MiBM_II_st_sem_II_NST
 5. SP_2_Język_hiszpański_MiBM_II_st_sem_III_NST
 6. SP_2_Język_rosyjski_MiBM_II_st_sem_III_NST
 7. SP_2_Język_hiszpański_MiBM_II_st_sem_IV_NST
 8. SP_2_Język_rosyjski_MiBM_II_st_sem_IV_NST
 9. SP_3_Statystyka_matematyczna_MiBM_II_st_sem_I_NST
 10. SP_3_Statystyka_matematyczna_MiBM_II_st_sem_II_NST
 11. SP_4_Mechanika_analityczna_MiBM_II_st_sem_I_NST
 12. SP_5_Etyka_inżynierska_MiBM_II_st_sem_I_NST
 13. SP_6_Zastosowanie_MES_w_projektowaniu_MiBM_II_st_sem_III_NST
 14. SP_7_Logistyka_produkcji_MiBM_II_st_sem_III_NST
 15. SP_8_Zaawansowane_zagadnienia_eksploatacji_i_diganostyki_maszyn__MiBM_II_st_sem_III_NST
 16. SP_9_Współczesne_materiały_inż._MiBM_II_st_sem_I_NST
 17. SP_10_Dobór_materiałów_w_projektowaniu_MiBM_II_st_sem_I_NST
 18. SP_11_Modelowanie_wspomagające_projektowanie_maszyn_MiBM_II_st_sem_III_NST
 19. SP_12_Optymalizacja_projektowania_MiBM_II_st_sem_II_NST
 20. SP_13_Zintegrowane_systemy_wytwarzania_MiBM_II_st_sem_II_NST
 21. SP_14_Przyrostowe_techniki_wytwarzania_MiBM_II_st_sem_III_NST
 22. SP_15_Komp._wspom._wytwarzania_MiBM_II_st_sem_I_NST
 23. SP_15_Komp._wspom._wytwarzania_MiBM_II_st_sem_II_NST
 24. SP_16_MIkro_i_nanotechnologia_MiBM_II_st_sem_III_NST
 25. SP_17_Konstrukcja_przyrządów_pomiarowych_MiBM_II_st_sem_III_NST
 26. SP_18_Programowanie_współrzędnościowej_maszyny_pomiarowej_MiBM_II_st_sem_I_NST
 27. SP_19_Specjalistyczne_pomiary_współrzędnościowe_MiBM_II_st_sem_II_NST
 28. SP_20_Lean_management_MiBM_II_st_sem_II_NST
 29. SP_21_Specjalistyczne_badania_kół_zębatych_MiBM_II_st_sem_I_NST
 30. SP_21_Specjalistyczne_badania_kół_zębatych_MiBM_II_st_sem_II_NST
 31. SP_22_Badanie_nieregularności_powierzchni_MiBM_II_st_sem_IV_NST
 32. SP_23_Seminarium_dyplomowe_magisterskie_MiBM_II_st_sem_III_NST
 33. SP_23_Seminarium_dyplomowe_magisterskie_MiBM_II_st_sem_IV_NST
 34. SP_25_Czujniki_i_przetworniki_pomiarowe_MiBM_II_st_sem_II_NST
 35. SP_25_Skanery_pomiarowe_MiBM_II_st_sem_II_NST
 36. SP_26_Istota_kultury_jakości_wewnątrz_organizacji_MiBM_II_st_sem_III_NST
 37. SP_26_Techniki_organizatorskie_w_zarządzaniu_jakością_MiBM_II_st_sem_III_NST
 38. SP_27_Systemy_pomiarowe_MiBM_II_st_sem_III_NST
 39. SP_27_Zarządzanie_jakością_MiBM_II_st_sem_III_NST
 40. SP_28_Przydomowe_oczyszczalnie_ścieków_MiBM_II_st_sem_III_NST
 41. SP_F_Praktyka_dyplomowa_MiBM_II_st_sem_IV_NST

Specjalność – Systemy Pomiarowe i Zarządzanie Jakością, studia stacjonarne II stopnia (cykle 2019-2021 i 2020-2022):

 1. SP_1_Język_angielski_MiBM_II_st_sem_I_ST
 2. SP_1_Język_angielski_MiBM_II_st_sem_II_ST
 3. SP_1_Język_niemiecki_MiBM_II_st_sem_I_ST
 4. SP_1_Język_niemiecki_MiBM_II_st_sem_II_ST
 5. SP_2_Język_hiszpański_MiBM_II_st_sem_III_ST
 6. SP_2_Język_hiszpański_MiBM_II_st_sem_IV_ST
 7. SP_2_Język_rosyjski_MiBM_II_st_sem_III_ST
 8. SP_2_Język_rosyjski_MiBM_II_st_sem_IV_ST
 9. SP_3_Statystyka_matematyczna_MiBM_II_st_sem_I_ST
 10. SP_3_Statystyka_matematyczna_MiBM_II_st_sem_II_ST
 11. SP_4_Mechanika_analityczna_MiBM_II_st_sem_I_ST
 12. SP_5_Etyka_inżynierska_MiBM_II_st_sem_I_ST
 13. SP_6_Zastosowanie_MES_w_projektowaniu_MiBM_II_st_sem_III_ST
 14. SP_7_Logistyka_produkcji_MiBM_II_st_sem_III_ST
 15. SP_8_Zaawansowane_zagadnienia_eksploatacji_i_diganostyki_maszyn__MiBM_II_st_sem_III_ST
 16. SP_9_Współczesne_materiały_inż._MiBM_II_st_sem_I_ST
 17. SP_10_Dobór_materiałów_w_projektowaniu_MiBM_II_st_sem_I_ST
 18. SP_11_Modelowanie_wspomagające_projektowanie_maszyn_MiBM_II_st_sem_III_ST
 19. SP_12_Optymalizacja_projektowania_MiBM_II_st_sem_II_ST
 20. SP_13_Zintegrowane_systemy_wytwarzania_MiBM_II_st_sem_II_ST
 21. SP_14_Przyrostowe_techniki_wytwarzania_MiBM_II_st_sem_III_ST
 22. SP_15_Komp._wspom._wytwarzania_MiBM_II_st_sem_I_ST
 23. SP_15_Komp._wspom._wytwarzania_MiBM_II_st_sem_II_ST
 24. SP_16_MIkro_i_nanotechnologia_MiBM_II_st_sem_III_ST
 25. SP_17_Konstrukcja_przyrządów_pomiarowych_MiBM_II_st_sem_III_ST
 26. SP_18_Programowanie_współrzędnościowej_maszyny_pomiarowej_MiBM_II_st_sem_I_ST
 27. SP_19_Specjalistyczne_pomiary_współrzędnościowe_MiBM_II_st_sem_II_ST
 28. SP_20_Lean_management_MiBM_II_st_sem_II_ST
 29. SP_21_Specjalistyczne_badania_kół_zębatych_MiBM_II_st_sem_I_ST
 30. SP_21_Specjalistyczne_badania_kół_zębatych_MiBM_II_st_sem_II_ST
 31. SP_22_Badanie_nieregularności_powierzchni_MiBM_II_st_sem_IV_ST
 32. SP_23_Seminarium_dyplomowe_magisterskie_MiBM_II_st_sem_III_ST
 33. SP_23_Seminarium_dyplomowe_magisterskie_MiBM_II_st_sem_IV_ST
 34. SP_25_Czujniki_i_przetworniki_pomiarowe_MiBM_II_st_sem_II_ST
 35. SP_25_Skanery_pomiarowe_MiBM_II_st_sem_II_ST
 36. SP_26_Istota_kultury_jakości_wewnątrz_organizacji_MiBM_II_st_sem_III_ST
 37. SP_26_Techniki_organizatorskie_w_zarządzaniu_jakością_MiBM_II_st_sem_III_ST
 38. SP_27_Systemy_pomiarowe_MiBM_II_st_sem_III_ST
 39. SP_27_Zarządzanie_jakością_MiBM_II_st_sem_III_ST
 40. SP_28_Przydomowe_oczyszczalnie_ścieków_MiBM_II_st_sem_III_ST
 41. SP_F_Praktyka_dyplomowa_MiBM_II_st_sem_IV_ST

Specjalność – Technologia Maszyn, studia niestacjonarne I stopnia (cykle 2019-2023 i 2020-2024):

Specjalność – Technologia Maszyn, studia stacjonarne I stopnia (cykle 2019-2023 i 2020-2024):