Praktyki

Opiekunowie praktyk zawodowych:

mgr inż. Tadeusz Duras – na studiach inżynierskich (praktyki dyplomowe)

kontakt: tduras-pwsz@wp.pl

mgr inż. Rafał Kwiatkowski – na studiach inżynierskich (praktyka wprowadzająca)

kontakt: kwiatkowski-rafal@o2.pl

dr inż. Paweł Knast – praktyka zawodowa na studiach II stopnia

kontakt: p.knast@akademiakaliska.edu.pl

Praktyki zawodowe na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn:

 I. do naboru 2017/18 włącznie, realizowane były w dwóch formach:

A. tradycyjna, realizowana w wymiarze: 6 tygodni w okresie wakacyjnym po IV semestrze studiów (tak zwana praktyka wprowadzająca) oraz 11 tygodni w trakcie VII semestru studiów (tak zwana praktyka dyplomowa). Łącznie: 17 tygodni x 5 dni roboczych = 85 dni x 8h = 680h
B. staże zawodowe, realizowane w wymiarze: 2 dni w tygodniu podczas VI semestru studiów oraz 4 dni w tygodniu realizowane podczas VII semestru studiów. Łącznie: 2 dni x 15 tygodni + 4 dni x 15 tygodni = 90 dni roboczych x 8h = 720h

II. w naborze 2018/19 uruchomione zostały studia dualne

w naborze 2018/19 uruchomione zostały studia dualne (projekt finansowany ze środków UE), w ramach których studenci realizowali zajęcia praktyczne w Zakładach Pracy na odmiennych zasadach. Studenci, którzy nie przystąpili do projektu będą mogli zrealizować praktyki zawodowe w jednej z dwóch form (A lub B) opisanych w pkt. I

 III. od naboru 2019/20 obowiązuje 6 miesięczna praktyka zawodowa.

Studenci będą mieli możliwość wyboru jednej z trzech form jej realizacji:

A. praktyki zawodowe, realizowane w wymiarze 6 tygodni w okresie wakacyjnym po IV semestrze studiów (tak zwana praktyka wprowadzająca) oraz 6 tygodni w okresie wakacyjnym po VI semestrze studiów + 12 tygodni w trakcie VII semestru studiów (tak zwana praktyka dyplomowa). Łącznie: 24 tygodni x 5 dni = 120 dni roboczych x 8h = 960h

B. staże zawodowe, realizowane w wymiarze: 2 dni w tygodniu podczas V semestru studiów, 2 dni w tygodniu podczas VI semestru studiów oraz 4 dni w tygodniu podczas 5 semestru studiów. Łącznie: 15 tygodni x 2 dni + 15 tygodni x 2 dni + 15 tygodni x 4 dni = 120 dni roboczych x 8h = 960h

C. studia dualne, realizowane w wymiarze 2 dni w tygodniu w trakcie III, IV, V i VI semestru studiów oraz 4 dni w tygodniu w trakcie VII semestru studiów. Łącznie: 4 semestry (III, IV, V i VI) x 2 dni x 15 tygodni + (VII semestr) 4 dni x 15 tygodni = 180 dni roboczych x 8h = 1440h

Studenci mogą ubiegać się o praktyki w wielu firmach w regionie.

Poniżej zestawienie firm, w których Studenci PWSZ mogą odbywać praktyki:

 • Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o.
 • MEYER TOOL Poland Sp. z o.o.  ( MEYER – FORMULARZ APLIKACYJNY – staż ku doskonałości )
 • TEKNEQUIP Kalisz Sp. z o.o.
 • MB Aerospace Technologies Poland Sp. z o.o.
 • Hauck Heat Treatment Sp. z o.o.
 • WSK „PZL – KALISZ” S.A.
 • FAMOT Pleszew Sp. z o.o. ( FAMOT – aplikacja )
 • DMG MORI Polska Sp. z o.o.
 • Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A.
 • MAHLE Polska Sp. z o.o.
 • MAHLE Behr Ostrów Wlkp. Sp. z o.o.
 • TEKNIA Kalisz Sp. z o.o.
 • COM.40 LIMITED Sp. z o.o.
 • Profim Sp. z o.o.
 • PIWEK Centrum Obróbki Numerycznej
 • BESSER Poland Sp. z o.o.
 • KONVEYOR Polska Sp. z o.o.
 • KILARGO Sp. z o.o.
 • NESTLE Polska S.A.
 • Colian Sp. z o.o.
 • FP SPOMAX S.A.
 • Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.(Elektrociepłownia Piwonice)
 • Hamilton Sundstrand Kalisz (HS Kalisz Sp.z o.o.)
 • SPOMASZ Pleszew,
 • ZAP-Mechanika Sp. z o.o.
 • ZAP-Robotyka Sp. z o.o.
 • Techland, Zapis Sp z.o.o.