UWAGA studenci IV roku!

Do dnia 28.02.2022 r. w dziekanacie

Wydziału Politechnicznego należy złożyć następujące dokumenty:

egzemplarz pracy dyplomowej drukowany dwustronnie w miękkiej oprawie trwale złączony (wraz z oryginałem karty tematu pracy dyplomowej, oświadczeniem dyplomanta oraz z podpisaną płytą zawierającą pracę dyplomową studenta przyklejoną do środka okładki),

  • prośbę o wyznaczenie terminu obrony (druk dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce danego kierunku),
  • dowód wpłaty za dyplom.

Dziekan na wniosek studenta (zaopiniowany przez promotora) może w wyjątkowym, uzasadnionym przypadku przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej nie więcej niż o 2 miesiące od 28.02.2022 r.

Studenci, którzy do 28.02.2022 r. nie złożą prac dyplomowych bądź podań zostaną skreśleni z listy studentów!!!

——————————————

UWAGA!

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 mogą wnioskować o bezpłatne wydanie odpisu dyplomu w języku obcym (druk należy złożyć razem z pracą dyplomową).

Plik do pobrania: 1.-odpisu-dyplomu-student-j.-obcy-2019-20-bezpłatny

UWAGA studenci IV roku (rok akademicki 2020-2021)!

 Do dnia 28.02.2021 r. w dziekanacie Wydziału Politechnicznego należy złożyć następujące dokumenty:

  • ewentualne karty uzupełnień,
  • egzemplarz pracy dyplomowej drukowany dwustronnie w miękkiej oprawie trwale złączony (wraz z oryginałem tematu (karty) pracy dyplomowej, oświadczeniem dyplomanta oraz z podpisaną płytą zawierającą pracę dyplomową studenta przyklejoną do środka okładki),
  • prośbę o wyznaczenie terminu obrony (druk dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce danego kierunku),
  • dowód wpłaty za dyplom

 Dziekan na wniosek studenta (zaopiniowany przez promotora) może w wyjątkowym, uzasadnionym przypadku przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej nie więcej niż o:

  1. 3 miesiące od terminów określonych na studiach inżynierskich
  2. 2 miesiące od terminów określonych na studiach magisterskich

 Studenci, którzy do 28.02.2021 r. nie złożą prac dyplomowych bądź podań zostaną skreśleni z listy studentów!!!