Materiały dydaktyczne rok 2020-2021

Materiały dydaktyczne znajdują się na wyposażeniu laboratoriów. Prowadzący zajęcia Nauczyciele akademiccy przedstawiają studentom listę podręczników, skryptów i wykaz dostępnej literatury uzupełniającej. Poniżej zestawienie materiałów dydaktycznych opracowanych przez pracowników Katedry.

Zajęcia elearning

Komputerowe systemy sterowania i pomiarów – wykład – sem. V, studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia – przygotował dr inż. P. Knast

Komputerowe systemy sterowania i pomiarów III rok sem V (Paweł KNAST) – 12 11 2020

Napędy i sterowanie hydrauliczne – wykład – sem. V, studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia – przygotował dr inż. P. Knast

Napędy i sterowanie hydrauliczne – wykład sem. V III rok (Paweł Knast)

Komputerowe systemy sterowania i pomiarów lab. –  sem. V, MiBM, studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia – prowadzący dr inż. Paweł KNAST

KSSiP L sem V – zadania 2020-2021 dal studentów trybu stacjonarnego i niestacjonarnego

Napędy i sterowanie pneumatyczne – sem. VI studia niestacjonarne I stopnia Września – przygotował dr inż. P. Knast

Zestawienie zagadnień na zaliczenie poprawkowe (sem. VI studia I stopnia niestacjonarne rok 2020-2021)

Podstawy technologii kół zębatych – wykład – sem. VI studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia – przygotował dr inż. P. Knast

Podstawy technologii kół zębatych (Paweł Knast)