Uwaga studenci!

W dniach 23 i 24 maja 2023 r. dziekanat Wydziału Politechnicznego będzie zamknięty.

(aktualizacja – 19.05.2023)

Studenci I roku kierunków Mechanika i Budowa Maszyn, Informatyka!!!!!

 Uprzejmie informuję, iż zgodnie ze zwyczajem akademickim, w Inauguracji Roku Akademickiego biorą zawsze udział studenci I roku studiów.

W związku z powyższym zobowiązuję Państwa do wzięcia udziału w tym doniosłym dla Uczelni wydarzeniu.

 Uroczystość odbędzie w dniu 24 października 2022 roku w Auli Collegium Oecellogicum przy ul. Poznańskiej 201-205 o godz. 11.00 (Wydział Politechniczny)

 Studentów zapraszamy od godz. 9.15 do sali 200 w budynku Collegium Oecellogicum celem pobrania tóg studenckich (odbiór za okazaniem legitymacji studenckiej).

 Dziekan

 Wydziału Politechnicznego

 (aktualizacja – 20.10.2022)

UWAGA STUDENCI – Zarządzenie Rektora w sprawie Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023

Plik do pobrania: Z0300.176.VI.2022 29.09.2022 Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2022 2023

(aktualizacja – 20.10.2022)

UWAGA STUDENCI – Informacja dotycząca zajęć z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Plik do pobrania: Informacja dotycząca zajęć z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla 1 roku

(aktualizacja – 30.09.2022)

UWAGA STUDENCI –  rozpoczęcie roku akademickiego dla 1 roku studiów stacjonarnych (st) i niestacjonarnych (nst)

Szczegóły w załącznikach: st i nst

(aktualizacja – 27.09.2022)

UWAGA STUDENCI –  rozpoczęcie roku akademickiego dla 1 roku studiów stacjonarnych (st) i niestacjonarnych (nst)

Szczegóły w załącznikach: st i nst

(aktualizacja – 27.09.2022)

UWAGA STUDENCI – oferta pracy wakacyjnej w MAHLE Polska Sp. z o.o.

Szczegóły oferty w załączniku: Praca wakacyjna dla STUDENTÓW (wakacje 2022) 

 W celu podjęcia pracy wakacyjnej, proszę kontaktować się z firmą Asistwork – numer tel. 725 992 144.

(aktualizacja – 30.06.2022)

Podsumowanie akcji promocyjnej prowadzonej w Wydziale Politechnicznym.

 1. Informacja ze spotkania studentów Wydziału Politechnicznego z firmą Famot – 13.05.2022 

(aktualizacja – 27.05.2022)

Podsumowanie akcji promocyjnej prowadzonej w Wydziale Politechnicznym.

 1. Informacja ze spotkania studentów Wydziału Politechnicznego z firmą Famot – 13.05.2022 

(aktualizacja – 27.05.2022)

Uwaga!

W dniu 20.05.2022 od godz 15:00 godziny rektorskie.

 Z0300.56.VI.2022 29.04.2022 ogłoszenie godzin rektorskich

(aktualizacja – 11.05.2022)

Zarządzenie Nr 0300.22.Vl.2022 – Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 15 lutego 2022 roku:

1) w sprawie zasad organizacji kształcenia w Akademii Kaliskiej im

Z0300.22.VI.2022 15.02.2022 zasady organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2021-2022

2) w sprawie ustalenia harmonogramu roku akademickiego 2021/2022

Harmonogramu roku akademickiego 2021 2022

(aktualizacja – 24.02.2022)

UWAGA STUDENCI !!! Informacja dotycząca zajęć z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

(aktualizacja 22.02.2022)

OGŁOSZENIE O ZAPISACH NA WF- 2 sem. 2021-2022

UWAGA studenci IV roku!

Do dnia 28.02.2022 r. w dziekanacie

Wydziału Politechnicznego należy złożyć następujące dokumenty:

egzemplarz pracy dyplomowej drukowany dwustronnie w miękkiej oprawie trwale złączony (wraz z oryginałem karty tematu pracy dyplomowej, oświadczeniem dyplomanta oraz z podpisaną płytą zawierającą pracę dyplomową studenta przyklejoną do środka okładki),

 • prośbę o wyznaczenie terminu obrony (druk dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce danego kierunku),
 • dowód wpłaty za dyplom.

Dziekan na wniosek studenta (zaopiniowany przez promotora) może w wyjątkowym, uzasadnionym przypadku przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej nie więcej niż o 2 miesiące od 28.02.2022 r.

Studenci, którzy do 28.02.2022 r. nie złożą prac dyplomowych bądź podań zostaną skreśleni z listy studentów!!!

W dniu 12.11.2021 r. Dziekanat Wydziału Politechnicznego będzie zamknięty.
Zapraszamy ponownie od wtorku 16.11.2021 r.

Zarządzenie Rektora związane z ograniczeniem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2. (z dnia 04.11.2021)

_Z0300.173.VI.2021 04.11.2021 wprowadzenie obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie Akademii Kaliskiej

 

Zarządzenie Rektora ws. zaleceń dotyczących wymogów , jakie powinny być spełnione dla maksymalnego bezpieczeństwa studentów i pracowników podczas prowadzenia zajęć w siedzibie Uczelni, w związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. (z dnia 05.10.2021)

Z0300.161.VI.2021 05.10.2021 zalecenia- bezpieczeństwo studentów i pracowików podczas prowadzenia zajęć (Październik 2021)

 

Zarządzenia J. M. Rektora w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2021-2022

Link do stron:

Z0300.151.VI.2021 16.09.2021 zasady organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021 2022

Harmonogramu roku akademickiego 2021 – 2022

Spotkanie organizacyjne z Władzami Wydziału Politechnicznego dla Studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021-2022

Link do ogłoszenia: MiBM

Uwaga Studenci I roku. Istnieje możliwość podpisania umowy o studiowaniu i ślubowaniu oraz można odebrać legitymacje studenckie (okazując się potwierdzeniem wpłaty) w piątek 16.10.2020r. w godz. od 10.00 – 18.00 w Dziekanacie Wydziału przy ul. Poznańskiej 201-205, pok. 128 tel. (62) 76 79 580.

Uczelnia umożliwia korzystanie z pakietu Office365 . Instrukcja logowania  do usługi  Office365 dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jest dostępna w formie pliku do pobrania.

Dane do logowania:

 1. Link do strony logowania https://login.microsoftonline.com
 2. Email 29999@akademiakaliska.edu.pl 
 3. Login  29999@akademiakaliska.edu.pl
 4. Hasło PESEL (92…..)

Przypominamy o obowiązku zapisania się do grup wychowania fizycznego studentów pierwszego roku!

Uwaga Studenci i Pracownicy Akademii Kaliskiej. Zarządzenia Rektora w sprawie ogłoszenia w dniu 19 października 2020 roku godzin rektorskich.

Plik do pobrania: Z0300.229.VI.2020 14.10.2020 ogłoszenie godzin rektorskich

Zalecenia Dziekana Wydziału Politechnicznego Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego dotyczące prowadzenia zajęć w roku akademickim 2020 – 2021

 1. wykładowca lub organizator odbywający zajęcia/spotkania w salach poszczególnych budynków Wydziału Politechnicznego jest zobowiązany do sporządzenia i zabezpieczenia listy osób będących w sali wraz z informacjami niezbędnymi do przekazania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku wykrycia Covid-19 u osoby będącej uczestnikiem spotkania,
 2. informacja powinna zawierać: imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego,
 3. w pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia nie powinny przebywać osoby postronne inne niż studenci i pracownicy uczelni.

Uwaga, w roku akademickim 2020/2021 istnieje możliwość dokonania opłaty za ubezpieczenie osobiście w dziekanacie lub on-line.

Poniżej zamieszczony jest link do pliku z instrukcja postępowania dla Studentów pragnących dokonać opłaty za ubezpieczenie nnw lub nnw + oc, poprzez internet. Prośba do Studenyów, by dokonywali Oni wyboru obowiązującego dla Nich wariantu (pkt 3 instrukcji), tj. Studenci wpłacający tylko nnw (polisa ze składką na kwotę 40,- zł) natomiast nnw + oc (polisa ze składką 60;-zł.)

Lista zostanie przekazana do Działu Spraw Studenckich i Kształcenia do dnia 30 listopada 2020r.

Plik do pobrania: Ubezpieczenie szkolne – informacja

Pismo Pani Prorektor Prof. Akademii Kaliskiej dr Tatiany MANASTERSKIEJ dot. przestrzegania procedur zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w roku akademickim 2020 – 2021

Plik do pobrania: I.R.0705.27.2020.KO0001

W oparciu o Zarządzenie Nr 0300.68.V.2020 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 27 maja 2020 roku paragraf 8 prosimy o to aby:

– korzystać z drogi kontaktu mailowego lub telefonicznego,

– ograniczyć wizyty w Dziekanacie do niezbędnego minimum,

– umawiać się na wizyty w Dziekanacie telefonicznie lub mailowo na konkretny dzień i godzinę,

– podczas wizyty w Dziekanacie zasłaniać usta i nos (maseczka, przyłbica) i dezynfekować ręce lub zakładać rękawiczki jednorazowe,

– wchodzić do Dziekanatu pojedynczo,

– czekając na wejście do Dziekanatu zachować odstęp 2 m od innych osób.

Bardzo ważne informacje!

1. Komunikat w sprawie dalszych działań podejmowanych w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa

plik do pobrania: Z0300.040.V.2020 09.04.2020 dalsze działania podejmowane w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa

2. Zarządzenie dotyczące funkcjonowania domu studenta

plik do pobrania: Z0300.032.V.2020 24.03.2020 funkcjonowanie Domu Studenta Bulionik

3. Zarządzenie w sprawie odroczenia terminów pobierania opłat za studia

plik do pobrania: Z0300.030.V.2020 24.03.2020 odroczenie terminów pobierania opłat za studia

4. Komunikat dotyczący dyżurów w Dziekanacie oraz w Dziale Spraw Studenckich i Kształcenia

plik do pobrania: Komunikat Rektora 24.03.2020

5. Szczególny trybu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w trybie tradycyjnym z powodu zagrożenia wirusem SARS-CoV – 2

plik do pobrania: Z0300.047.V.2020 30.04.2020 szczególny tryb przeprowadzania egazminów i zaliczeń w okresie zawieszenia zajęć dydakt. w trybie tradycyjnym…

7. Zasady funkcjonowania Uczelni w okresie od 25-31 maja 2020 roku

plik do pobrania: Z0300.062.V.2020 22.05.2020 zasady funkcjonowania Uczelni w okresie od 25-31 maja 2020 roku

7. Zawieszenie kształcenia na studiach w okresie zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 w PWSZ w Kaliszu

plik do pobrania: Z0300.066.V.2020 27.05.2020 zawieszenie kształcenia na studiach w okresie zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 w PWSZ w Kaliszu

8. Oświadczenia:

pliki do pobrania:

 

Ogłoszenie – Biura Współpracy z Zagranicą (rok akademicki 2020-2021)

Szanowni Państwo,

w związku ze wznowieniem możliwości wyjazdu studentów i ab`solwentów w celu realizacji części studiów i praktyk w ramach Programu Erasmus+ od 1 września 2020 uprzejmie informujemy, że Biuro Współpracy z Zagranicą przyjmuje już formularze aplikacyjne na wyjazdy zagraniczne w roku akademickim 2020/2021.

Lista uczelni partnerskich jest dostępna na stronie internetowej uczelni w zakładce Erasmus+. Proszę zauważyć, że poza tradycyjną formą rzeczywistej mobilności w ramach programu, możliwe będzie realizowanie mobilności wirtualnych oraz łączonych (częściowo online, częściowo rzeczywistych). Dofinansowanie wyjazdów dotyczy jednak jedynie czasu faktycznej i potwierdzonej obecności w uczelniach i instytucjach partnerskich za granicą. Pragnę przypomnieć, iż beneficjenci stypendiów socjalnych mogą liczyć na wyższe dofinansowanie wyjazdów z Programu PO WER.

W związku z pandemią COVID-19 rekrutacja na wszystkie wyjazdy odbywać się będzie zdalnie w sposób ciągły do momentu wyczerpania funduszy. Wszelkich informacji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą, tel. 62 767 95 66, e.wasielewska@pwsz.kalisz.pl, monika.napadlek@pwsz.kalisz.pl, j.gancarz@pwsz.kalisz.pl. Formularze zgłoszeniowe są dostępne do pobrania ze strony internetowej uczelni (http://www.pwsz.kalisz.pl/index.php/erasmus-ty-tez-mozesz-wyjechac/mobilnosci-ka-103-kraje-programu/dokumenty-do-pobrania).

Ogłoszenie – Biura Współpracy z Zagranicą (rok akademicki 2020 – 2021)

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium zorganizowanym przez naszą uczelnię partnerską – Klapeida State University of Applied Sciences na Litwie.
Spotkanie będzie poświęcone promocji programu Erasmus+ oraz zachęceniu studentów do wyjazdu do tej uczelni na studia. Podczas spotkania zostaną przybliżone szczegółowe informacje na temat uczelni oraz informacje na temat programu.
Webinarium odbędzie się  28 września o godzinie 14:00 na platformie Zoom.

Informacje do logowania:
https://us04web.zoom.us/j/75283076282
meeting ID – 752 8307 6282,
hasło – KVK .

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Biurem Współpracy z Zagranicą Akademii Kaliskiej:

tel. 62 76 79 566
zagranica@pwsz.kalisz.pl