Wymiana międzynarodowa

Współpraca Katedry z zagranicą odbywa się za pośrednictwem

„Biura Współpracy z Zagranicą”

i „Uczelnianego Koordynatora Programu ERASMUS +

__________________________________________________________________________________________________________

Biuro Współpracy z Zagranicą

Rektorat,
ul. Nowy Świat 4

tel.: 62 76 79 566

e-mail: wspolpraca.zagranica@pwsz.kalisz.pl

____________________________________________________________________________________________________________

Uczelniany Koordynator Programu ERASMUS +

Rektorat,
ul Nowy Świat 4

tel.:62 76 79  566

e-mail: erasmus@pwsz.kalisz.pl

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy o możliwości wyjazdów studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+. Mobilności zagraniczne muszą być realizowane z uwzględnieniem ograniczeń nałożonych przez władze Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów destynacji uczestników wymiany.

W związku z pandemią COVID-19 rekrutacja na wyjazdy odbywa się zdalnie w sposób ciągły do momentu wyczerpania funduszy. Uprzejmie informujemy, że poza tradycyjną formą rzeczywistej mobilności w ramach programu, możliwe jest realizowanie mobilności wirtualnych oraz łączonych (częściowo online, częściowo rzeczywistych). Pragniemy jednak poinformować, że dofinansowanie wyjazdów dotyczy jedynie czasu faktycznej i potwierdzonej obecności w uczelniach i instytucjach partnerskich za granicą. Szczegółowych informacji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą (e.wasielewska@pwsz.kalisz.pl, monika.napadlek@pwsz.kalisz.pl, tel. 62 7679566).

Wszystkie informacje o możliwościach wyjazdów znajdują się na stronie internetowej: https://akademia.kalisz.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/nowy-erasmus/.

Zaktualizowano w dniu 11.03.2021

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium zorganizowanym przez naszą uczelnię partnerską – Klapeida State University of Applied Sciences na Litwie.
Spotkanie będzie poświęcone promocji programu Erasmus+ oraz zachęceniu studentów do wyjazdu do tej uczelni na studia. Podczas spotkania zostaną przybliżone szczegółowe informacje na temat uczelni oraz informacje na temat programu.
Webinarium odbędzie się  28 września o godzinie 14:00 na platformie Zoom.

Informacje do logowania:
https://us04web.zoom.us/j/75283076282
meeting ID – 752 8307 6282,
hasło – KVK .

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Biurem Współpracy z Zagranicą Akademii Kaliskiej:

tel. 62 76 79 566
e.wasielewska@akademia.kalisz.pl 

monika.napadlek@akademia.kalisz.pl