Ważniejsze publikacje pracowników katedry

Mechaniki i budowy maszyn:

 1. Dudziak M., Błaszczyk B., Kołodziej A., Talaśka K., The evaluation of form deviations during teeth manufacturing of gear rings, Procedia Engineering – 2014, vol. 96, s. 44-49.
 2. Dudziak M., Domek G., Description of timing  belt coupling using a pendulum with variable coupling point, Machine Dynamics Research, Vol. 48 No 12 s. 42-50, Warszawa 2013.
 3. Dudziak M., Domek G., Kołodziej A., Talaśka K., Contact Problems Between the Hub and the Shaft with a Three-angular Shape of Cross-section for Different Angular Positions, Procedia Engineering – 2014, vol. 96, s. 50-58.
 4. Dudziak M., Domek G., Kołodziej A., Talaśka T., Contact Problems Between the Hub and the Shaft with a Four-Angular Shape of Cross-Section for Different Angular Positions, Applied Mechanics and Materials – 2015, vol. 816, s. 54-62.
 5. Dudziak M., Kabała A., Kołodziej A., The Topic of Contact Zone Problems in the Shaft and Hole Joint, Taking into Account Component Form Errors, Journal of Mechanics Engineering and Automation, vol. 3, no. 9, 2013, p. 586 – 590.
 6. Dudziak M., Kabała A., Kołodziej A., Contact problems in shaft-hub connections with form errors, Journal of Mechanics Engineering and Automation, vol. 3, no. 9, 22013, 586-590.
 7. Dudziak M., Kołodziej A., Domek G., Talaśka K., 2017, Multi-angularity – identification of parameters and compatibility conditions of the axisymmetric connection with form deviations, Procedia Engineering, vol. 177, s. 431-438.
 8. Dudziak M., Kołodziej A., Form tolerances of the components of axisymmetric assemblies and evaluation of their application, Technológ, Ročnik 5, 04/2013, p. 47-50.
 9. Dudziak M., Kołodziej A., Talaśka K., Wilczyński D., 2017, Modelling geometric properties in construction of special devices, Procedia Engineering, vol. 177, s. 425-430.
 10. Dudziak M., Kołodziej A., The Influence of the Form Deviations of Sleeve-Shaft Couple on the Variation of Frictional Resistance in a Connection, Machine Dynamics Research, Vol. 38, No. 4, 2014, pp. 15-22.
 11. Dudziak M., Kroczak J., Analysis of the Pitch Deviation in Involute Splined Connections, Machine Dynamics Research, Vol. 48 No 12 s. 58-62, Warszawa 2013.
 12. Dudziak M., Malujda I., Talaśka K., Łodygowski T., Sumelka W., 2016, Analysis of the Process of Wood Plasticization by Hot Rolling, Journal of Theoretical and Applied Mechanics – 2016, vol. 54, no. 2, s. 503-516.
 13. Dudziak M., Wilczyński D., Research on Design Features of Pneumatic Drive for Kinematics Structure of Parallel Manipulator – Tripod Type, Machine Dynamics Research  2014, Vol. 38, No 1, pp. 93 – 104.
 14. Dudziak M., Domek G., Kołodziej, A. Variation of Static Parameters of Cooperation in Axisymmetric Connection, Procedia Engineering – 2016, vol. 136, s. 56-62.
 15. Domek G., Dudziak M., Kołodziej A., Timing belt gear design for mechatronics system, Procedia Engineering 96, 2014, pp. 39-43.
 16. Domek G., Dudziak M., Ocena projektowania pasów zębatych za pomocą programów obliczeniowych, Mechanik 12/2012, s. 987.
 17. Duras T., Kowalski B., Modelowanie zespołów maszynowych z zastosowaniem oprogramowania CAD. Materiały II Międzyuczelnianego Seminarium Studenckich Kół Naukowych i Studiów Doktoranckich, PWSZ Kalisz, 2008, Kalisz.
 18. Duras T., Matczak G., Wizualizacja ruchu z zastosowaniem oprogramowania Inventor na wybranym przykładzie. Rozdział w Projektowanie i badania układów mechatronicznych, Praca pod redakcją Andrzeja Auguścińskiego, PWSZ w Kaliszu, 2007, Kalisz.
 19. Kołodziej A., Dudziak M., Talaśka K., 2018, Cooperation of axisymmetric connection elements under dynamic load, MATEC Web of Conferences 157, 02017, DOI.
 20. Kołodziej A., Dudziak M., Talaśka K., 2019, The directions of the development of the methods for designing the geometric form of mechanical structures, MATEC Web of Conferences 254, 02034.
 21. Kołodziej A., Dudziak M., Talaśka K., Design problems of axisymmetric connections in the aspect of machine engineering drawings, IOP Conference Series (w druku).
 22. Malujda I., Talaśka K.,  Dudziak M., The Thermal Conductivity – Experimental Studies of Thermal Processes in Woodworking, Machine Dynamics Research  2014, Vol. 38, No 1, pp. 129 – 136.
 23. Czarny R. „Relation between shear stress and shearing time in selected lubricant composituions”. Tribologia 3/2018.
 24. Czarny R. – 4 referaty (w tym 3 – jedno-autorskie) na konferencjach naukowych (krajowych I zagranicznych).
 25. Czarny R. „Influence of fillers on the rheological properties of their compozitions with lubricating greases”. Tribologia 3/2017.
 26. Czarny R. The effect of the type of wall material and grease composition pairing on shear stress in boundary layer. Tribologia 2/2019.
 27. Czarny R., dorobek naukowy w dyscyplinie „budowa i eksploatacja maszyn” obejmuje w sumie 105 prac, w tym 67 publikacji (głównie jedno-autorskich), 8 monografii, podręczników i skryptów.
 28. Czarny R., Paszkowski M., Knop P.: „The Wall Effect in the Flow of Commercial Lubricating Greases” . Trans. of the ASME „Journal of Tribology””, July 2016. Vol. 138, Nb.3. New York, USA.
 29. Weiss E., – praca naukowa jako stypendysta Fundacji Humboldt’a w Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik der TU Braunschweig (1974 – 1975 i 1984) oraz Institut für Fertigungstechnik und Spanende Werkzeugmaschinen – Universität Hannover i Werkzeugmaschinen Labor – RWTH Aachen (1997/98), łącznie 23 miesiące.
 30. Weiss E., autor lub współautor kilkudziesięciu prac badawczo rozwojowych dotyczących konstrukcji obrabiarek i nowych technologii oraz mechanizacji i automatyzacji produkcji, a także badań łożysk; ponad 30 projektów OWPŁ (RWPG) oraz EU w tym 4 zrealizowane projekty EU (26 nagród KBN, MP, MPMiH, MPM, MPiH, SIMP, NOT za działalność badawczo – rozwojową).
 31. Pisarska-Krawczyk M., Pośpiech-Safian W., Hoffmann T.J., Pacholski K., Pytliński R., Pośpiech M., Bio-electromagnetism in biomedical engineering, „NanoTech, Poland 2016” International Conference & Exhibition, Congress Center Poznań, 22-25 czerwiec 2016 r.
 32. Pisarska-Krawczyk M., Pośpiech-Safian W., Hoffmann T.J., Pacholski K., Pytliński R., Pośpiech M., Wybrane choroby serca (układu krążenia) w ujęciu inżynierii biomedycznej, XI Forum Zdrowia Kobiety, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz, 20-21 maj 2016 r.
 33. Pytliński R., Talaśka K., Wojtkowiak D.: Numerical analysis of thin-walled component structure,  IOP Conference Series (w druku).
 34. Pytliński R., Wojtkowiak D., Talaśka K.: Numerical Analysis of Thin-Walled Component Structure. 24th Slovak-Polish Scientific Conference Machine Modelling and Simulations MMS 2019. 3–6 September 2019, Liptovský Ján, Slovakia.
 35. Hoffmann T.J., Pytliński R., Pośpiech M.: „Reduced Stresses In Magnetoelasticity „; XXIV Francusko-Polskie Seminarium Mechaniki, Politechnika Warszawska, Warszawa, 17-18 październik 2016 r.
 36. Hoffmann T.J., Pytliński R., Complex Stress States in Electromagnetic Field. International Conference Methods & Tools for CAE – concepts and applications. Bielsko-Biała, 18-20 October 2017, p. 243-249.
 37. Kukla M., Malujda I., Talaśka K., W. Jurczyński, Elastomery magnetoreologiczne w konstrukcji chwytaka robota przemysłowego, Inżynieria Wytwarzania, Kalisz, 2014, s. 65-73.
 38. Lorens K., Talaśka K., 2018, Analiza porównawcza efektywności sprężonego powietrza na przykładzie, Inżynieria wytwarzania, Kalisz, s. 135-148, rozdział w monografii naukowej.
 39. Tarkowski P., Malujda I., Talaśka K.,  Jurczyński W., Sterowanie z wykorzystaniem sieci neuronowej w budowie maszyn, Inżynieria Wytwarzania, Kalisz, 2014, s. 123-133.
 40. Jurczyński W., Maczychin S., Dojutrek Cz., Radziecki agregat do produkcji ciastek korpusowych – rożków. „Przegląd Piekarski i Cukierniczy”, 1976, Nr 2.
 41. Jurczyński W., Maczychin S., Sorokin S., Новые тестомесильные машины периодического действия. „Хлебопек. и кондит. пром. „1973,№ 10.
 42. Jurczyński W., Maczychin S., Sorokin S., Прибор для опреде ления усилий при съеме стаканчиков из теста. ” Хлебопек. и кондит. пром. „1977,№ 1.
 43. Jurczyński W., Maczychin S., Sorokin S., Прибор для определения физико-механических характеристик, возникающх при съеме выпеченных тестовых заготовок. Авторское свидетельство № 487345. 1975 г.
 44. Jurczyński W., Maczychin S., Sorokin W., Adhezja w produkcji wyrobów ciastkarskich. „Przegląd Piekarski i Cukierniczy” 1977, Nr 4.
 45. Jurczyński W., Maczychin S., Sorokin W., Reologiczne własności ciasta waflowego. „Przegląd Piekarski i Cukierniczy”, 1976, Nr 6.
 46. Jurczyński W., S. Maczychin, съеме выпеченных тестовых заготовок пирожных Авторское свидетельство № 586886. 1978 г.
 47. Jurczyński W., Sorokin S. W., Urzadzenie do warstwowego układania produktów do opakowań, East European Scientific Journal, Vol. 1, 5(33), 2018, s. 16-19.
 48. Jurczyński W., Sorokin W., Dojutrek Cz., Linia do produkcji eklerów. „Przegląd Piekarski i Cukierniczy”, 1976, Nr 11.
 49. Kasprzak D., Mrowiec A., Sprawdzenie możliwości pomiaru kryzą mimośrodową strumienia medium dla małych liczb Reynoldsa, „Pomiary, Automatyka, Robotyka – PAR” nr 2/2016, s. 25-28.
 50. Kasprzak D., Mrowiec A., Talaśka K., 2014, redakcja: Inżynieria Wytwarzania, Kalisz, Polska: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, 2014 – 188 s. Redakcja monografii.
 51. Kasprzak D., Mrowiec A., Talaśka K., 2016, Inżynieria Wytwarzania, Kalisz, Polska: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, 2016 – 318 s. Redakcja monografii.
 52. Kasprzak D., The Analysis of Solutions of a Polar Equation of the Hodograph In Lanchester’s Motion for Flying Objects, Scentific Proceedings of Riga Technical University, Series 6, Transport and Engineering, Nr 27 Riga, RTU 2008, pp 86-93.
 53. Kasprzak D., The future of patent information Centres in Poland; different paths of development, materiały Międzynarodowej Konferencji PATLIB 2009, Sofia 20-22.05.2009.
 54. Knast P., Ciszak O., „Technologia projektowania i montażu linii technologicznych”, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna nt. „Technika i Technologia Montażu Maszyn – TTMM’04”, 12-15.X.2004 – Cedzyna k. Kielc, materiały konferencyjne w „Technologia i Automatyzacja Montażu”, nr 3 i 4, s. 24–27.
 55. Knast P., Ciszak O., Żurek J., „Sposoby szacowania kosztów montażu specjalistycznych maszyn w produkcji jednostkowej”, Technologia i Automatyzacja Montażu, nr 1, 2005, s. 12-13.
 56. Knast P., Dudziak M., Talaśka K.: Analysis of stability of coating structures for transport of bulk raw materials, IOP Conference Series (w druku).
 57. Knast P., Napęd i sterowanie przesuwem maszyny do przecinania ogumowanego kordu, Technologia i Automatyzacja Montażu, nr 4/2006 str. 19-23.
 58. Knast P., Reduction of the value of the bend deflection arising due to external forces and gravity by applying the tensile stress to the axial alignment, IOP Conference Series (w druku).
 59. Knast P., Bezpieczna Opona cz. 1, Przegląd oponiarski, N 6/135, 2016, s. 10-11.
 60. Knast P., Bezpieczna Opona cz. 2, Przegląd oponiarski, Nr 7-8/136, 2016, s.8-9.
 61. Żurek J., Knast P., Kriese W., Modelowanie procesów technologicznych montażu za pomocą sieci Petriego, Technologia i Automatyzacja Montażu, nr 4, 2005, s. 2-6.
 62. Żurek J., Knast P., Modelowanie procesów technologicznych montażu za pomocą sieci Petriego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1998, s. 92.
 63. Knast P., Żurek J., Ogólne uwagi dotyczące modelowania procesów technologicznych montażu. Technologia i automatyzacja montażu, Nr 4/1996, s. 4¸7.
 64. Wieczorowski K., Tomkowiak P., Knast P., Badania zużycia ostrzy składanych frezów ślimakowych o specjalnej konstrukcji do zgrubnej obróbki kół zębatych, Archiwum  Technologii Maszyn i Automatyzacji Vol. 12, Poznań-Szczecin 1993, s. 229¸235.
 65. Knast P., Żurek J., The modeling and evaluation of a robotibased assembly process, w: materiałach sympozium: 8th International Symposium Measurement and control in Robotics, Praga 8¸12 czerwca 1998, s. 183¸188.
 66. Żurek J., Knast P., Internal and external factors influencing the technological process of assembly, w: Materiały konferencyjne „Technologia ‘97”, Bratislava (Slovakia) 9¸10.09.1997, s. 950¸953.
 67. Knast P., The range of modelling in case of technological process of assembly, w: Materiały konferencyjne „International conference of Phd students”, section proceeding – Engineering science I, Miskolc 11¸17 August 1997, s. 258¸266.
 68. Wieczorowski K., Knast P., Roughness characteristic of the outer surface of a roll ground with the face of a grinding wheel, w: Materiały konferencyjne, Warna 1996, s. 25¸27.
 69. Knast P., Żurek J., The description of machining process generating of accessories „sheft”  types in the machining robot system, w: Materiały konferencyjne „Development of metal cutting DMC 96”, Koszyce  –Słowacja 1996, s. PL 38¸PL 42.
 70. Golijanek-Jędrzejczyk A., Hanus R., Zych M., Mrowiec A.: Wpływ oczyszczania danych pomiarowych na wyznaczenie wartości przepływu masowego za pomocą kryzy, (The impact of cleaning the measurement data on the determination of the mass flow using Orifice), „Przegląd Elektrotechniczny”, R.95, NR 11/2019, s. 56-58; ISSN 0033-2097.
 71. Golijanek-Jędrzejczyk A., Mrowiec A., Hanus R., Zych M., Świsulski, D., Determination of the uncertainty of mass flow measurement using the orifice for different values of the Reynolds number. EPJ Web Conf. 213, 02022 (2019).
 72. Heim D., Mrowiec A., Prałat K., Analysis and interpretation of results of thermal conductivity obtained by the Hot Wire Method. Experimental Techniques, 2016, Volume 40, Pages 513-519, ISSN: 0732-8818. doi: 10.1007/s40799-016-0056-2.
 73. Heim D., Mrowiec A., Prałat K., Zastosowanie stanowiska badawczego małych mocy do pomiarów przewodności cieplnej cieczy o gęstości większej od wody, „Inżynieria i Aparatura Chemiczna” nr 1/2014, 53, s.21 – 22.
 74. Mrowiec A., Kasprzak D., Pomiar kryzą segmentową strumienia medium dla małych liczb Reynoldsa, „Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej”, nr 49, Gdańsk 2016, s. 75-77.
 75. Mrowiec A., Heronimczak M., Badanie charakterystyk przepływowych wentylatora promieniowego,„Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej”, nr 54, Gdańsk 2017, s. 159-162.
 76. Mrowiec A., Heronimczak M., Badanie wentylatorów promieniowych,” Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce – Czasopismo Naukowe Tom V, Nr 2, Łódź, 2017 s.15 – 20.
 77. Mrowiec A., Heronimczak M.: Badania przepływu płynu nieściśliwego przez wybraną kryzę segmentową, (The research on the flow of incompressible fluid through selected segmented flange), „Przegląd Elektrotechniczny”, R.95, NR 11/2019, s. 63-65; ISSN 0033-2097.
 78. Mrowiec A., Kasprzak D., Stanowisko do badania właściwości dynamicznych przetworników ciśnienia, „Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej”, nr 54, Gdańsk 2017, s. 113-116.
 79. Mrowiec A., Kasprzak D., Stanowisko dydaktyczne do badania drgań silnika, „Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej”, nr 59, Gdańsk 2018, s. 83-86.
 80. Mrowiec A., Kasprzak D., Badania korelacyjne czujników ciśnienia z membraną separującą, „Nowa Energia”, nr 2 /2018, s.96.
 81. Mrowiec A., Pomiar strumienia objętości oleju za pomocą mikrokryzy, „Nowa Energia”, nr 2 /2018, s.100.
 82. Mrowiec A., Weryfikacja opracowanego układu do wyznaczania współczynnika przewodności cieplnej materiałów, „Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyk Politechniki Gdańskiej”, nr 59, Gdańsk 2018, s. 145-147.
 83. Mrowiec A.: Przepływomierz zwężkowy do pomiaru strumienia objętości oleju hydraulicznego „Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej”, nr 66, Gdańsk 2019, s. 63-66, doi: 10.32016/1.66.13; ISSN 2353-1290.
 84. Mrowiec A.: Badania doświadczalne wybranych przepływomierzy kolanowych, „Nowa Energia”, nr 2 (26)/2014, s.17.
 85. Olszewski Z., Waluś K., Drożyński M., Knast P. „Wpływ warunków eksploatacji na proces destrukcji kompozytów”, XVIII Francusko-Polskie Seminarium Mechatroniki, Politechnika Warszawska, maj 2010, str. 87-92.
 86. Przybysz E., Duras T., Problematyka doboru oprogramowania wspierającego przygotowanie procesów produkcyjnych. Inżynieria wytwarzania, PWSZ Kalisz, Wydawnictwo Uczelniane, 2012, Kalisz.
 87. Chwalczuk T., Przestacki D., Szablewski P., Felusiak A., Microstructure characterization of Inconel 718 after laser assisted turning, MATEC Web of Conferences 188, 02004 (2018).
 88. Chwalczuk T., Siwak P., Przestacki D., Twardowski P., Szablewski P., Laserowe wspomagania obróbki skrawaniem Inconel 718, Mechanik 8-9/2016.
 89. Chwalczuk T., Twardowski P., Kieruj P., Szablewski P., Dokładne toczenie stopu Inconel 718 ostrzami z CBN, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 295, Mechanika 89, RUTMech, t. XXXIV, z. 89 (3/17), lipiec – wrzesień 2017, s. 307 – 314.
 90. Rybicki M., Szablewski P., Investigation of chips morphology after turning of materials applied in aerospace industry, MATEC Web of Conferences, 121, 03020 (2017).
 91. Szablewski P., Chwalczuk T., Dobrowolski T., Ocena wpływu stanu ostrza na mikrostrukturę warstwy wierzchniej po toczeniu stopu Inconel 718, Mechanik 12/2019, s. 814-816.
 92. Szablewski P., Chwalczuk T., Ocena morfologii powierzchni obrobionej stopu Inconel 718 po toczeniu wzdłużnym, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 295, Mechanika 89, RUTMech, t. XXXIV, z. 89 (3/17), lipiec – wrzesień 2017, s. 379 – 384.
 93. Szablewski P., Dobrowolski T., Chwalczuk T., Optymalizacja strategii frezowania stopu Inconel 718, Mechanik 12/2019, s. 824 – 826.
 94. Szablewski P., Dobrowolski T., Kieruj P., Badania wpływu głębokości skrawania na chropowatość powierzchni stopu Inconel 718 podczas toczenia wykończeniowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 295, Mechanika 89, RUTMech, t. XXXIV, z. 89 (4/17), październik – grudzień 2017, s. 547 – 554.
 95. Szablewski P., Weiss E., Chwalczuk T., Rozwój obróbki materiałów trudnoskrawalnych, Mechanik 8-9/2016.
 96. Wiciak M., Felusiak A., Kieruj P., Szablewski P., Stiffness analysis of clamping workpiece in turning process, Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy, 29 (4)/2018, s. 309 – 320.
 97. Żurek J., Duras T., Ocena konstrukcji wybranego wyrobu w aspekcie jego demontażu i recyklingu. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 2007, Poznań.
 98. Żurek J., Duras T., Ocena konstrukcji wyrobu w aspekcie jego demontażu i recyklingu na wybranym przykładzie. Inżynieria Produkcji, 2006, Wrocław.
 99. Żurek J., Duras T., Rataj A., Wpływ wyrobów na środowisko naturalne na przykładzie nagrzewnicy powietrza. Technologia i Automatyzacja Montażu, 2006, Warszawa.
 100. Żurek J., Duras T., Wizualizacja kolizyjności demontażu wyrobu z zastosowaniem technik komputerowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej „Budowa maszyn i zarządzanie produkcją”, 2007, Poznań.
 101. Cieślak R., Żurek J., Duras T., Badania czasów montażu sprężarki klimatyzacji metodami chronometrażu i MTM. Technologia i Automatyzacja Montażu, Nr 2(72)/2011.
 102. Konecki K., Analiza konstrukcyjna roweru koncepcyjnego, wygłoszony na XXIX Sympozjonie Podstaw Konstrukcji Maszyn 2019 w Ciechocinku, organizowanego przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie, 23-27 września 2019 r.
 103. Konecki K., Badanie cech geometrycznych korpusu metodą pośrednią w odniesieniu do teoretycznego zarysu przedmiotu – w monografii na podstawie wygłoszonego referatu w ramach VII Międzyuczelnianej Konferencji Studenckich Kół Naukowych i Studiów Doktoranckich „Inżynieria wytwarzania” organizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, 29-30 listopada 2018 r.
 104. Konecki K., FEM analysis of selected construction bodies of the conceptual bike, wygłoszony na międzynarodowej konferencji Machine Modelling and Simulations 2019 w Liptovsky Jan (na Słowacji), organizowanej przez Uniwersytet Trenczyński Alexandra Dubčeka w Trenčín, 3-6 września 2019 r.
 105. Konecki K., Metodyka pomiaru nieznormalizowanego niesymetrycznego gwintu, w monografii na podstawie wygłoszonego referatu w ramach VII Międzyuczelnianej Konferencji Studenckich Kół Naukowych i Studiów Doktoranckich „Inżynieria wytwarzania” organizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, 29-30 listopada 2018 r.
 106. Konecki K., Projektowanie koła zębatego z wykorzystaniem inżynierii odwrotnej – w monografii na podstawie wygłoszonego referatu w ramach VI Międzyuczelnianej Konferencji Studenckich Kół Naukowych i Studiów Doktoranckich „Inżynieria wytwarzania” organizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, 1-2 grudnia 2016 r.
 107. Hoffmann T.J., Chudzicka-Adamczak M., Pytliński R., Kwiatkowski R.: Modele oddziaływania układu mechanicznego z otoczeniem – ciągły układ dynamiczny w osłonie adiabatycznej, Materiały III-go Międzyuczelnianego Seminarium Studenckich Kół Naukowych i Studiów Doktoranckich „Inżynieria wytwarzania”, str. 61–67, ISBN: 978-83-60137-64-2. Kalisz 2010.
 108. Hoffmann T.J., Chudzicka-Adamczak M., Kwiatkowski R.: Fundamentals of dynamics of double pendulum with changing mass, Machine Modeling and Simulations 2012, p. 403–410, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, ISBN: 978-83-923315-2-0. Rokosowo 2012.
 109. Hoffmann T.J., Kwiatkowski R.: Wpływ wymiany masy na dynamikę układu podwójnego wahadła, Wybrane problemy naukowo – badawcze mechaniki i inżynierii materiałowej, praca zbiorowa pod. red. dr inż. Jacka Wernika, str. 287–298, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku, ISBN: 978-83-62081-19-6. Płock 2013.
 110. Kwiatkowski R.: Movement of double mathematical pendulum with variable mass, Machine Dynamics Research 2014, Vol.38, No 2, p. 47-58, Warszawa 2014 (6 punktów).
 111. Kwiatkowski R.: Vibration Damping in the Double Mathematical Pendulum with Variable Mass, Machine Dynamics Research 2014, Vol.38, No 4, p. 23-32, Warszawa 2014 (6 punktów).
 112. Kwiatkowski R.: Analiza dynamiki podwójnego wahadła matematycznego i fizycznego o zmiennej masie, Inżynieria wytwarzania, praca zbiorowa pod red. dr inż. Dariusza Kasprzaka, dr inż. Andrzeja Mrowca, dr inż. Krzysztofa Talaśki, str. 73–82, Wydawnictwo Uczelniane PWSZ w Kaliszu, ISBN: 978-83-64090-41-7, Kalisz 2014.
 113. Kwiatkowski R.: Dynamic analysis of double pendulum with variable mass and initial velocities, Procedia Engineering, Vol.136, p.175-180, 2016 (Web of Science, ISSN: 1877-7058), (15 punktów).
 114. Domek G., Kołodziej A., Woźniak T., Kwiatkowski R.: The Effect of the Pulley Quality on the Accuracy of the Timing Belt Movement, Transport Means 2016, Proceedings of the 20th International Scientific Conference, Part II, p.420-423, ISSN: 1822-296X (print), 2351-7034 (online), Lithuania 2016.
 115. Kwiatkowski R., Hoffmann T.J., Kołodziej A., Domek G.: Dynamika podwójnego wahadła fizycznego o zmiennej masie we współrzędnych bezwymiarowych, Mechanik Nr 11/2016, str. 1584-1586 (11 punktów).
 116. Kwiatkowski R., Hoffmann T.J., Kołodziej A.: Dynamics of a double mathematical pendulum with variable mass in dimensionless coordinates, Procedia Engineering, Vol.177, p.439-443, 2017 (Web of Science, ISSN: 1877-7058), (15 punktów).
 117. Dudziak M., Kwiatkowski R., Kołodziej A.: The double pendulum as a variable mass system, International Conference „Methods & Tools for CAE – concepts and applications”, p.267-273, 2017.
 118. Kwiatkowski R., Kołodziej A.: The double pendulum as a variable mass system, Machine Dynamics Research (oddane do druku).
 119. Kwiatkowski R.: The concept of vibration damping of the variable mass assembly, Book of abstracts, XXIII Polish-Slovak Scientific Conference Machine Modelling and Simulations MMS 2018, ISBN: 978-83-7775-508-2, p. 47, 2018.
 120. Michalski R., Kwiatkowski R.: The impact of support points during the measurement of machine tool bodies on Coordinate Measuring Machines, MMS 2019

Przykładowe patenty, wory użytkowe i przemysłowe – pracowników katedry Mechaniki i budowy maszyn:

 1. Dudziak M., Pawlęty T., Kasprzak B., numer 198226, data zgłoszenia: 2001-05-30, data udzielenia patentu: 2007-11-27, Koło szynowe toczne, zakres terytorialny ochrony patentowej: Polska.
 2. Dudziak M., Pawlęty T., Krawiec P., numer 201351, data zgłoszenia: 2001-05-23, data udzielenia patentu: 2008-09-11, Koło pasowe przekładni nierównobieżnej, zakres terytorialny ochrony patentowej: Polska.
 3. Dudziak M., Talaśka K., Wilczyński D., numer zgłoszenia 181375, data zgłoszenia: 2018-07-20, Urządzenie do poruszania się po powierzchni wody (w rozpatrywaniu)
 4. Malujda I., Meler F., Dudziak M., numer 181375, data zgłoszenia: 1996-11-25, data udzielenia patentu: 2000-12-06, Urządzenie do brykietowania materiałów sypkich i odpadów drzewnych, zwłaszcza trocin, zakres terytorialny ochrony patentowej: Polska.
 5. Pawlęty T., Dudziak M., Krawiec P., numer 193431, data zgłoszenia: 2006-08-28, data udzielenia patentu: 2008-09-11, Nierównobieżna przekładnia cięgnowa z pasem uzębionym, zakres terytorialny ochrony patentowej: Polska.
 6. Płotkowiak J., Adamiec J., Dudziak M., Malujda I., Talaśka K., numer 225645, data zgłoszenia: 2013-05-22, data udzielenia patentu: 2016-11-21, Hydrauliczny siłomierz obrotowy, zakres terytorialny ochrony patentowej: Polska.
 7. Płotkowiak J., Adamiec J., Dudziak M., Malujda I., Talaśka K., numer 225808, data zgłoszenia: 20.05.2013, data udzielenia patentu: 31.05.2017, Momentomierz, zakres terytorialny ochrony patentowej: Polska.
 8. Płotkowiak J., Dudziak M., Malujda I., Talaśka K., numer 227748, data zgłoszenia: 18.02.2014, data udzielenia patentu: 31.01.2018, Przyrząd do pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła, zakres terytorialny ochrony patentowej: Polska.
 9. Czarny R. -3 patenty oraz 25 opracowań dla przemysłu. Obejmują one głównie zagadnienia ze specjalności „tribologia” oraz „eksploatacja maszyn”.
 10. Dziubek I., Kołodziej A., Talaśka K., numer 229706, data zgłoszenia: 14.07.2016, data decyzji o udzieleniu patentu: 31.08.2018, Zestaw do montażu i demontażu blokady unieruchamiającej broń długą kulową Mauser i pokrewnych – zabezpieczająca przed dostępem osób nieuprawnionych, zakres terytorialny ochrony patentowej: Polska.
 11. Dziubek I., Kołodziej A., Talaśka K., numer 229807, data zgłoszenia: 14.07.2016, data decyzji o udzieleniu patentu: 31.08.2018, Sposób aktywacji i dezaktywacji blokady unieruchamiającej broń długą kulową Mauser i pokrewnych – zabezpieczająca przed dostępem osób nieuprawnionych, zakres terytorialny ochrony patentowej: Polska.
 12. Dziubek I., Kołodziej A., Talaśka K., numer 230049, data zgłoszenia: 14.07.2016, data decyzji o udzieleniu patentu: 28.09.2018, Blokada unieruchamiająca broń długą kulową Mauser i pokrewnych – zabezpieczająca przed dostępem osób nieuprawnionych, zakres terytorialny ochrony patentowej: Polska.
 13. Dziubek I. T., Kołodziej A. K.: Zestaw adaptujący do indywidualnej broni palnej krótkiej, zwłaszcza pistoletów samopowtarzalnych z lufą typu zawiasowego. Patent Nr. 229369, ogłoszony 31.07.2018 WUP 07/18 (zgłoszenie patentowe nr. P.416567 z dnia 21.03.2016).
 14. Dziubek I. T., Kołodziej A. K.: Zestaw adaptujący do indywidualnej broni palnej krótkiej, zwłaszcza pistoletów samopowtarzalnych z lufą typu zawiasowego. Patent Nr. 231668, ogłoszony 29.03.2018 WUP 03/19 (zgłoszenie patentowe nr. P.416566 z dnia 21.03.2016).
 15. Hermach M., Knast P., nr zgłoszenia 40748 (wynalazek), patent polski, Sposób bieżnikowania opon, zwłaszcza opon wielkogabarytowych, data zgłoszenia 2014-03-11, numer prawa wyłącznego 226133.
 16. Hermach M., Knast P., nr zgłoszenia 408481 (wynalazek), patent polski, „Odbojnica portowa”, data zgłoszenia 2014-06-09, numer prawa wyłącznego 226659.
 17. Hermach M., Knast P., nr zgłoszenia 409148 (wynalazek), patent polski, Bariera energochłonna, data zgłoszenia 2014-08-11, numer prawa wyłącznego 226356.
 18. Hermach M., Knast P., nr zgłoszenia 410946 (wynalazek), patent polski, „Mieszanka gumowa niepalna”, data zgłoszenia 2015-01-15, numer prawa wyłącznego 229522, o udzieleniu patentu ogłoszono 31.07.2018 WUP 07/18 (Patent dla Ośrodka Badawczo Rozwojowego Przemysłu Oponiarskiego Stomil Sp. z o.o.).
 19. Hermach M., Knast P., nr zgłoszenia 410998 (wynalazek), patent polski, „Wieloczęściowa wkładka zabezpieczająca z mieszanki gumowej niepalnej”, data zgłoszenia 2015-01-19, numer prawa wyłącznego 260945.
 20. Hermach M., Knast P., nr zgłoszenia 417076 (wynalazek), patent polski, „Maszyna do dynamicznego badania przecięcia opony”, data zgłoszenia 2016-05-02, numer prawa wyłącznego 229616, o udzieleniu patentu ogłoszono 31.08.2018 WUP 08/18 (Patent dla Ośrodka Badawczo Rozwojowego Przemysłu Oponiarskiego Stomil Sp. z o.o.).
 21. Knast P., Jedwabny T., Krysiak B., Majchrzak J., nr zgłoszenia 398174 (wynalazek), patent polski, Zespół koła jezdnego napędowego, data zgłoszenia 2012-02-20, numer prawa wyłącznego 221124.
 22. Knast P., nr zgłoszenia 370788 (wynalazek), patent polski, Urządzenie do pakowania opon, data zgłoszenia 2004-10-19, numer prawa wyłącznego 205296.
 23. Knast P., numer zgłoszenia 114431 (wzór użytkowy), patent polski, „Segment składanego płotu”, numer prawa wyłącznego 062980, data zgłoszenia 2003-10-29.
 24. Knast P., numer zgłoszenia 114682 (wzór użytkowy), patent polski, „Osłona modułowa przenośnika, numer prawa wyłącznego 063015, data zgłoszenia 2004-03-16.
 25. Knast P., numer zgłoszenia Wp. 06597 (wzór przemysłowy), patent polski, „Pokrowiec do opon”, data zgłoszenia 2004-09-27, numer prawa wyłącznego Rp.08153.
 26. Knast P., numer zgłoszenia Wp. 06621 (wzór przemysłowy), patent polski, „Wielomodułowy stojak do opon”, data zgłoszenia 2004-10-04, numer prawa wyłącznego Rp.08316.
 27. Knast P., Wp.06694 (wzór przemysłowy), patent polski, „Pokrowiec do opon”, numer prawa wyłącznego Rp.08318, data zgłoszenia 2004-10-15.
 28. Mrowiec A., Heim D., Kasprzak D., Układ pomiarowy do wyznaczania współczynnika przewodności cieplnej, „Zgłoszenie patentowe nr P.425050 marzec 2018”.

Przykładowe zrealizowane prace badawcze – pracowników katedry

Mechaniki i budowy maszyn:

 1. Dudziak M., Opracowanie koncepcji budowy elastycznego sposobu projektowania i wytwarzania zorientowanego na jednostkową produkcję chwytaków w zakładzie Ankotech współpracujących z produktami firmy Binar Quick-Lift Systems AB, zlecenie zrealizowane w PWSZ w Kaliszu w Katedrze Mechaniki i Budowy Maszyn, nr 2/MBM/2018/B+R dla firmy Ankotech Tomasz Marchwicki, ul. Juliana Tuwima 6, 62-800 Kalisz – wykonawca.
 2. Dudziak M., Projekt (B+R) nr zlecenia 53-054JG – 2014, nr 10BR/2009/PKM (2009/2014), „Opracowanie koncepcji i konstrukcji przeniesienia napędu ciernego z pasem płaskim pomiędzy turbiną wodną typu Kaplana a elektrycznym silnikiem napędowym”. Wdrożenie konstrukcji, raport końcowy, wdrożenie w Kędzierzynie-Koźle, 2014 – kierownik.
 3. Dudziak M., Projekt 5445/BT02/2011/40, „Eksperymentalne badania cech bezpieczeństwa pojazdów osobowych w warunkach zimowych”, Politechnika Poznańska 2011-2014 – konsultant naukowy.
 4. Dudziak M., Projekt NCBiR – NR03-0008-04/2008: Mechanika procesów zagęszczania porowatych materiałów konstrukcyjnych i odpadowych – Politechnika Poznańska – 2008 – 2012 – kierownik.
 5. Dudziak M., Zlecenie zrealizowane w PWSZ w Kaliszu w Katedrze Mechaniki i Budowy Maszyn, nr 1/MBM/2012/B+R, „Badanie konstrukcyjnych  i wytrzymałościowych cech kształtowania połączeń z drewnianych elementów do budowy magazynków przewodów elektrycznych”, (zakończone wdrożeniem), Zleceniodawca: Tartak Zębowo ul. Przemysłowa 8, 64 – 310, Lwówek – kierownik.
 6. Kołodziej A., KBN – N502 718740 „Modelowanie procesów kontaktowych w połączeniach    symetrycznych”. 05.2011-05.2014. Członek zespołu.
 7. Kołodziej A., Zlecenie zrealizowane w PWSZ w Kaliszu w Katedrze Mechaniki i Budowy Maszyn, nr 1/MBM/2012/B+R, „Badanie konstrukcyjnych  i wytrzymałościowych cech kształtowania połączeń z drewnianych elementów do budowy magazynków przewodów elektrycznych”, (zakończone wdrożeniem), Zleceniodawca: Tartak Zębowo ul. Przemysłowa 8, 64 – 310, Lwówek . Członek zespołu.
 8. Kołodziej A., Zlecenie zrealizowane w PWSZ w Kaliszu w Katedrze Mechaniki i Budowy Maszyn, nr 1/BR-MBM/2015, Analiza konstrukcji urządzenia do pomiaru obciążenia przenośnych wag samochodowych wraz z koncepcją zmian w jego budowie, (zakończone wdrożeniem), 18.08.2015-10.032016. Zleceniodawca: CAT-TRAFFIC Sp. z o.o., ul. Botaniczna 10, 60-586 Poznań. Kierownik projektu.
 9. Kołodziej A., Opracowanie koncepcji budowy elastycznego sposobu projektowania i wytwarzania zorientowanego na jednostkową produkcję chwytaków w zakładzie Ankotech współpracujących z produktami firmy Binar Quick-Lift Systems AB, zlecenie zrealizowane w PWSZ w Kaliszu w Katedrze Mechaniki i Budowy Maszyn nr 2/MBM/2018/B+R dla firmy Ankotech Tomasz Marchwicki, ul. Juliana Tuwima 6, 62-800 Kalisz. Członek zespołu.
 10. Talaśka K., nr 1/MBM/2012/B+R, „Badanie konstrukcyjnych  i wytrzymałościowych cech kształtowania połączeń z drewnianych elementów do budowy magazynków przewodów elektrycznych”, (zakończone wdrożeniem), Zleceniodawca: Tartak Zębowo ul. Przemysłowa 8, 64 – 310, Lwówek – kierownik.
 11. Talaśka K., Opracowanie koncepcji budowy elastycznego sposobu projektowania i wytwarzania zorientowanego na jednostkową produkcję chwytaków w zakładzie Ankotech współpracujących z produktami firmy Binar Quick-Lift Systems AB, zlecenie zrealizowane w PWSZ w Kaliszu w Katedrze Mechaniki i Budowy Maszyn, nr 2/MBM/2018/B+R dla firmy Ankotech Tomasz Marchwicki, ul. Juliana Tuwima 6, 62-800 Kalisz – wykonawca.
 12. Talaśka K., Projekt – Modelowanie procesów kontaktowych w połączeniach symetrycznych – 53-050/11 GR, 2011-2014, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (NCN), wykonawca.
 13. Talaśka K., Projekt 5445/BT02/2011/40, „Eksperymentalne badania cech bezpieczeństwa pojazdów osobowych w warunkach zimowych”, Politechnika Poznańska 2011-2014 – wykonawca.
 14. Talaśka K., Projekt NCBiR – NR03-0008-04/2008: Mechanika procesów zagęszczania porowatych materiałów konstrukcyjnych i odpadowych – Politechnika Poznańska – 2008 – 2012 – wykonawca.
 15. Talaśka K., Zlecenie zrealizowane w PWSZ w Kaliszu w Katedrze Mechaniki i Budowy Maszyn, nr 1/BR-MBM/2015, Analiza konstrukcji urządzenia do pomiaru obciążenia przenośnych wag samochodowych wraz z koncepcją zmian w jego budowie, (zakończone wdrożeniem), Zleceniodawca: CAT-TRAFFIC Sp. z o.o., ul. Botaniczna 10, 60-586 Poznań – wykonawca.
 16. Talaśka K., Zlecenie zrealizowane w PWSZ w Kaliszu w Katedrze Mechaniki i Budowy Maszyn, nr 1/MBM/2012/B+R, „Badanie konstrukcyjnych  i wytrzymałościowych cech kształtowania połączeń z drewnianych elementów do budowy magazynków przewodów elektrycznych”, (zakończone wdrożeniem), Zleceniodawca: Tartak Zębowo ul. Przemysłowa 8, 64 – 310, Lwówek – wykonawca.
 17. Knast P., Grant z KBN pt. „Budowa usługowego robota mobilnego o strukturze modułowej” o numerze 0513/T02/2007/02 – pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Krzysztofa Kozłowskiego z Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej – główny wykonawca. Realizacja projektu badawczego dotycząca zaprojektowania i wykonania modułowego robota mobilnego pt. „Budowa usługowego robota mobilnego o strukturze modułowej” o numerze 0513/T02/2007/02. Instytut Sterowania i Inżynierii Systemów, ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań.