Koła naukowe

Opiekun kół naukowych – dr inż. Erwin Przybysz

kontak: 

e- mail – eprzybysz@gmail.com 

Budynek Collegium Mechanicum  – pokój nr 232

– Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Komputerowej – „CAx-ik”,

– Koło Naukowe Inżynierii Pojazdów – „Automobilklub”

Działalność Koła CAx-ik ukierunkowana jest na doskonalenie umiejętności posługiwania się  oprogramowaniem:

1. EdgeCAM,

2. Dassault Systems CATIA,

3. Solidedge,

4. NXCAD i NXCAM.

Koło Naukowe kontynuuje aktywną współpracę z Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, z którym tworzy projekt „wirtualnego muzeum przemysłu”. Koło przygotowuje projekt symulacji pracy wirtualnego motocykla, wizualizacji fortyfikacji oraz symulacji pracy maszyn. W ramach działalności – Zarząd Koła nawiązał współpracę z Kołem Naukowym Inżynierii Pojazdów „Automobilklub”. Członkowie Koła realizowali projekty odtwarzania dokumentacji technicznej starych elementów i nowych podzespołów pojazdów mechanicznych będących obiektem działalności KNIP „Automobilklub”.

KNIP Automobilklub – działalność koła  polega na zgłębianiu: przepisów o ruchu drogowym, zasad ratownictwa drogowego oraz historii rozwoju pojazdów (spotkania działaczy Koła wraz z wirtualnymi prezentacjami). Koło organizuje wspólne wyjazdy na Poznań Motor Show. Poza wymienioną działalnością, przedstawiciele Koła zaprezentowali na forum swoich spotkań swoje referaty dotyczące technologii napraw i modernizacji pojazdów. Koło Naukowe podczas działalności nawiązało aktywną współpracę z regionalnymi entuzjastami pojazdów zabytkowych oraz z firmami specjalizującymi się w dziedzinie renowacji oraz napraw i modernizacji pojazdów. Koło było miejscem samodoskonalenia się oraz rozwiązywania różnorodnych indywidualnych problemów członków Koła związanych z działalnością statutową. Obecnie trwa nabór studentów do Koła Naukowego.