Kierunek – Mechanika i Budowa Maszyn

I stopień:
I Rok: dr inż. Władysław Jurczyński
II Rok: dr hab. inż. Andrzej Kołodziej
III Rok: dr inż. Andrzej Mrowiec
IV Rok: mgr inż. Tadeusz Duras
II stopień:


Opiekunowie praktyk – bez zmian, tj.:
– mgr inż. Rafał Kwiatkowski –> praktyka wprowadzająca
– mgr inż. Tadeusz Duras –> praktyka dyplomowa

——————————————————————————————–

UWAGA – ZARZĄDZENIE DOTYCZĄCE ZASAD ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2021-2022

Pliki do pobrania:

Z0300.151.VI.2021 16.09.2021 zasady organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021 2022

Harmonogramu roku akademickiego 2021 – 2022

UWAGAZ0300.56.VI.2022 29.04.2022 ogłoszenie godzin rektorskich

——————————————————————————————–

Studia stacjonarne I stopnia

Semestr I MBM 28.09.2022

Semestr III MBM 28.09.2022

Semestr V MBM 28.09.2022

Semestr VII MBM 28.09.2022

 

——————————————————————————————–

Studia niestacjonarne I stopnia

UWAGA: podział studentów na grupy ćwiczeniowe i laboratoryjne jest dostępny na tablicy ogłoszeń przy Dziekanacie Wydziału Politechnicznego (budynek CM)

Semestr II MBM Nst 16.05.2022

Semestr IV MBM Nst 16.05.2022

Semestr VI MBM Nst 19.05.2022

 Obsada zajęć sem II MBM Nst

Obsada zajęć sem IV MBM Nst

Obsada zajęć sem VI MBM Nst

——————————————————————————————–

 Studia niestacjonarne II stopnia

Semestr II MBM MGR 16.05.2022

Semestr IV MBM MGR 16.05.2022

Obsada zajęć sem II MBM MGR

Obsada zajęć sem IV MBM MGR