Katedra Mechaniki i Budowy Maszyn

Pracownicy Katedry MiBM

 1. dr hab. inż. Andrzej Kołodziej, prof. Akademii Kaliskiej; Kierownik Katedry MiBM; Wicedyrektor Instytutu – CDBKZ
 2. prof. dr hab. inż. Marian Dudziak
 3. dr hab. inż. Krzysztof Talaśka, prof. Akademii Kaliskiej
 4. dr inż. Władysław Jurczyński, prof. Akademii Kaliskiej
 5. dr inż. Paweł Knast – adiunkt
 6. dr inż. Andrzej Mrowiec – adiunkt
 7. dr inż. Erwin Przybysz – starszy wykładowca
 8. dr inż. Radosław Pytliński – starszy wykładowca
 9. mgr inż. Rafał Czajka – wykładowca
 10. mgr inż. Artur Deckert – wykładowca
 11. mgr inż. Tadeusz Duras – wykładowca
 12. mgr inż. Józef Galant – wykładowca
 13. mgr inż. Karol Konecki – asystent
 14. mgr inż. Rafał Kwiatkowski – asystent
 15. mgr inż. Ireneusz Zachwiej – wykładowca

Pracownicy Instytutu Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych – CDBKZ (prowadzący zajęcia dydaktyczne w Katedrze MiBM)

 1.  prof. dr inż. Jan Chajda
 2. dr inż Piotr Szablewski – starszy wykładowca
 3.  dr inż. Przemysław Borecki – adiunkt

 Zestawienie osiągnięć pracowników Katedry Mechaniki i Budowy Naszyn

Osiągnięcia pracowników Katedry
Tytuł / nazwisko / osiągnięcia Liczby
prof. dr hab. inż. M. Dudziak  
Publikacje – współautor 317
Liczba monografii – autor 5
Liczba monografii – współautor 13
Podręczniki zagraniczne 1
Podręczniki, skrypty – współautor 5
Liczba zgłoszonych do rozpatrzenia wniosków patentowych (patenty, wzory użytkowe i przemysłowe) 43
Liczba przyznanych patentów  – współtwórca 22
Prace zrealizowane dla przemysłu – łącznie 90
Inne osiągnięcia (ekspertyzy i opinie) 153
Inne osiągnięcia (nagrody i wyróżnienia) 8
Promotor prac inżynierskich 31
Promotor prac magisterskich 47
Promotor prac doktorskich 11
Recenzent prac inżynierskich 11
Recenzent prac magisterskich 25
Recenzent rozpraw doktorskich 16
Recenzent rozpraw habilitacyjnych 15
Członek komisji – rozpraw habilitacyjnych 12
Recenzent wniosków na prof. tytularnego 14
Recenzent wniosków na prof. uczelnianego 6
Członkostwo z wyboru w towarzystwach naukowych 5
 dr hab. inż. K. Talaśka, prof. Akademii Kaliskiej
Publikacje – współautor 88
Liczba monografii – autor 1
Liczba zgłoszonych do rozpatrzenia wniosków patentowych 27
Liczba przyznanych patentów  – współtwórca 11
Prace zrealizowane dla przemysłu – łącznie 13
Promotor prac inżynierskich 39
Promotor prac magisterskich 5
Recenzent prac inżynierskich 22
Recenzent prac magisterskich 1
dr inż. W. Jurczyński, Profesor Akademii Kaliskiej  
Publikacje – współautor 9
Liczba przyznanych patentów  – współtwórca 2
Prace zrealizowane dla przemysłu – łącznie 1
Promotor prac inżynierskich 7
Recenzent prac inżynierskich 7
dr inż.  Przemysław Borecki
Publikacje – autor 8
Publikacje – współautor 15
Promotor prac inżynierskich 21
Recenzent prac inżynierskich 9
dr inż.  Paweł Knast
Publikacje – autor 14
Publikacje – współautor 26
Liczba monografii – współautor + 1 rozdział w monografii zbiorowej 2+1
Podręczniki, skrypty – współautor (2 rozdziały) 2
Liczba zgłoszonych do rozpatrzenia wniosków patentowych 19
Liczba przyznanych patentów – twórca 6
Liczba przyznanych patentów  – współtwórca 8
Prace zrealizowane dla przemysłu – około  240
Promotor prac magisterskich 13
Promotor prac inżynierskich 17
Inne osiągnięcia (za pracę dyplomową w technikum mechanicznym) 2
dr inż. A. Mrowiec
Publikacje – autor 12
Publikacje – współautor 25
Liczba zgłoszonych do rozpatrzenia wniosków patentowych 1
Liczba przyznanych patentów  – współtwórca 1
Promotor prac inżynierskich 53
Promotor prac magisterskich 8
Recenzent prac inżynierskich 55
Recenzent prac magisterskich 1
mgr inż. T. Duras
Publikacje – współautor 8
mgr inż. R. Kwiatkowski
Publikacje – autor 5
Publikacje – współautor 7
mgr inż. R. Czajka
Publikacje – współautor 1
mgr. inż. K. Konecki
Publikacje – autor 3
mgr. inż. Ireneusz Jan Zachwiej 
Publikacje – autor i współautor 4

Pracownicy Katedry MiBM – szczegółowe informacje:

Prof. dr hab. inż. Marian Dudziak – link https://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Dudziak

dr inż. Andrzej Mrowiec – adiunkt – Dr inż. Andrzej Mrowiec 

dr inż. Przemysław Borecki – adiunkt – dr inż. Przemysław BORECKI

dr inż. Paweł Knast – starszy wykładowca – dr inż. Paweł KNAST

mgr inż. Rafał Kwiatkowski – wykładowca – Mgr inż. Rafał Kwiatkowski

mgr inż. Ireneusz Jan Zachwiej – wykładowca – Mgr inż Ireneusz Jan Zachwiej

mgr inż. Karol Konecki – asystent – Mgr inż. Karol Konecki