Oferta współpracy kierowana do jednostek naukowych i przemysłu

Katedra Mechaniki i budowy maszyn

Kierownik Katedry – Prof. dr hab. inż. Marian Dudziak

 

Metodologia projektowania i optymalizacji konstrukcji

 • Modelowanie zjawisk fizycznych za pomocą systemów CAD/CAM.

 • Metodologia i optymalizacja projektowania wielozadaniowych układów mechatronicznych.

 • Optymalizacja projektowania i prognozowanie zużycia maszyn, urządzeń oraz części maszyn.

 • Projektowanie, badania i modernizacje układów napędowych – o napędzie elektrycznych, hydraulicznych, pneumatycznym i z wykorzystaniem sił natury.

 • Systemy bezpieczeństwa i nadzorowania maszyn w zautomatyzowanych procesach wytwarzania.

 • Konstruowanie i budowa prototypów.

Eksploatacja maszyn i tribologia

 • Badania stopnia zużycia konstrukcji inżynierskich.
 • Badania trwałości i jakości kół zębatych oraz innych części maszyn.
 • Efektywność energetyczna maszyn.
 • Optymalizacja kosztów eksploatacji ciągów technologicznych.
 • Prognozowanie zużycia części maszyn i konstrukcji.
 • Diagnozowania i ekspertyzy związane z wypadkami przy pracy.
 • Tribologia (badania nad tarciem, zużywaniem oraz smarowaniem zespołów ruchomych maszyn).
 • Badania eksploatacji ruchowych węzłów maszyn (łożyska, sprzęgła, hamulce itp.).
 • Badania niezawodności i prognozowanie trwałości różnych urządzeń.

Procesy wytwarzania

 • Projektowanie, optymalizacja i modelowanie procesów technologicznych obróbek skrawaniem, plastycznej i łączenia materiałów oraz technologii przyrostowych, także montażu maszyn.
 • Badania wpływu technologii wytwarzania na właściwości użytkowe elementów maszyn.
 • Projektowanie i optymalizacja wytwarzania elementów kompozytowych i polimerowych.
 • Analiza i optymalizacja kosztów wytwarzania.
 • Optymalizacja ustawienia ciągów technologicznych, transportowych i kontroli jakości w przemysłowych procesach produkcyjnych.
 • Oprzyrządowanie, mechanizacja i robotyzacja operacji w procesach produkcyjnych.
 • Optymalizacja przezbrajania ciągów technologicznych.

Materiałoznawstwo

 • Badanie i dobór właściwości materiałów o strukturze wielkocząsteczkowej i porowatej oraz biomateriałów.
 • Badanie i dobór materiałów konstrukcyjnych.
 • Optymalizacja wytrzymałościowa i kosztowa doboru materiałów.
 • Ocena materiałów pod kątem ich oddziaływania na środowisko.

Metrologia i systemy jakości

 • Projektowanie i optymalizacja systemów pomiarowych.
 • Statystyczna kontrola jakości.
 • Monitorowanie jakości procesów wytwarzania.
 • Projektowanie i dobór specjalistycznych narzędzi pomiarowych.
 • Pomiary metrologiczne realizowane na najnowszych urządzeniach pomiarowych.

Przemysł lotniczy, motoryzacyjny i bezpieczeństwo w ruchu drogowym

 • Zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i lotniczym:
  • proces hamowania,
  • stan ogumienia i wpływ na parametry hamowania,
  • wpływ zawieszenia na stabilność toru jazdy,
  • ślady pozostawione podczas zderzenia.
 • Redukcja hałasu w pojazdach mechanicznych.
 • Projektowanie części na potrzeby przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego.
 • Projektowanie układów pneumatycznych, hydraulicznych i mechanicznych dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego.
 • Koła zębate w napędach pojazdów mechanicznych i w statkach powietrznych.

Obróbka skrawaniem

 • Monitorowanie i nadzorowanie stanu ostrzy skrawających.
 • Dobór narzędzi i parametrów skrawania.
 • Trwałość narzędzi skrawających.
 • Projektowanie, testowanie i dobór oprzyrządowania technologicznego dla obrabiarek.
 • Programowanie obrabiarek CNC.

Materiałoznawstwo i wytrzymałość materiałów

 • Badania właściwości mechanicznych różnych materiałów i kompozytów.
 • Symulacja dynamiki i redukcja drgań maszyn.
 • Automatyzacja procesów technologicznych z wykorzystaniem techniki mikroprocesorowej, sterowników programowalnych i systemów wizualizacji.
 • Badanie przyczyn wypadków i katastrof spowodowanych awarią zespołów mechanicznych maszyn, urządzeń i pojazdów oraz statków powietrznych.

Biomechanika

 • Dobór biomateriałów.
 • Modelowanie układów człowiek – maszyna.
 • Elementy mechaniczne w medycynie.
 • Struktury funkcjonowania i sterowania układów biologiczno – mechanicznych.
 • Konstruowanie i dobór aparatury rehabilitacyjnej układów ruchu człowieka.
 • Mechanika układu kostnego człowieka.

Dane kontaktowe

Katedra Mechaniki i Budowy Maszyn

Poznańska 201-205 (Collegium Mechanicum, pok. 126)

62-800 Kalisz

tel. +48 603 97 37 83 dr inż. Paweł Knast

e-mail: p.knast@akademiakaliska.edu.pl