Baza dydaktyczna

Pracownia grafiki inżynierskiej z geometrią wykreślną

Plik do pobrania – opracował mgr inż. Karol Konecki

Pracownia grafiki inżynierskiej z geometrią wykreślną (AK)

Laboratorium metrologii i systemów pomiarowych (wielkości geometryczne)

Plik do pobrania – opracował mgr inż. Karol Konecki

Laboratorium metrologii i systemów pomiarowych (AK)

Laboratorium obrabarek CNC (sala 25)

Plik do pobrania – opracował mgr inż. Rafał Czajka

Laboratorium obrabiarek CNC (AK)

Laboratorium obróbki skrawaniem (warsztat doświadczalny technologii  maszyn) – (sala 16)

Plik do pobrania – opracował mgr inż. Rafał Czajka

Laboratorium obróbki skrawaniem (AK)

Laboratorium Technik Współrzędnościowych (sala 15 w budynku Collegium Mechanicum i sala nr 4 Pracownia Badań Stereometrii i Odchyłek Kształtu na parterze w Laboratorium Dokładności Geometrycznej Kół Zębatych)

Plik do pobrania – opracował mgr inż. Karol Konecki

Laboratorium technik współrzędnościowych (AK)

Laboratorium  nauki o materiałach

Plik do pobrania – opracował mgr inż. Karol Konecki

Laboratorium nauki o materiałach (AK)

Laboratorium wytrzymałości materiałów

Plik do pobrania – opracował mgr inż. Karol Konecki

Laboratorium wyrzymałości materiałów (AK)

Laboratorium  zaawansowanych zagadnień eksploatacji i diagnostyki maszyn

Plik do pobrania – opracował mgr inż. Karol Konecki: Laboratorium Zaawansowanych zagadnień eksploatacji i diagnostyki maszyn

Laboratorium metrologii i systemów pomiarowych

Plik do pobrania – opracował mgr inż. Karol Konecki:  Laboratorium Metrologii i systemów pomiarowych

Laboratorium mechaniki płynów

Plik do pobrania – opracował mgr inż. Karol Konecki: Laboratorium Mechaniki Płynów

Laboratorium automatyki przemysłowej

Plik do pobrania – opracował mgr inż. Karol Konecki: Laboratorium Automatyki przemysłowej